Kabinet
Logopedski centar Laka riječ

Laka riječ

Logopedski centar Laka riječ osnovan je 2023.g. s ciljem pružanja kvalitetne i pravovremene logopedske usluge koja, prije svega, obuhvaća logopedsku procjenu (dijagnostiku) i logopedsku terapiju.

Sam naziv Centra simbolizira lakoću govorenja, odnosno, lakoću govorne komunikacije uz uporabu pravilnih govorno-jezičnih sastavnica. Njihovo postizanje je ujedno i cilj ovog logopedskog Centra. U našem Centru dobro došla je dječja, ali i odrasla populacija.