Cjenik

Od 01.07.2024.

 • Usluga
 • Logopedska dijagnostika + izdavanje nalaza 90-120 min.
 • Kontrolna logopedska dijagnostika + izdavanje nalaza 60-90 min.
 • Logopedska dijagnostika glasa/promuklosti 60-90 min.
 • Inicijalni razgovor + logopedsko savjetovanje roditelja 45-60 min.
 • Izdavanje logopedskog terapijskog nalaza
 • Logopedska terapija - 30 min.
 • Logopedska terapija – 45 min.
 • Logopedska terapija paket 10 dolazaka (30 min.)
 • Logopedska terapija paket 15 dolazaka (30 min.)
 • Logopedska terapija paket 10 dolazaka (45 min.)
 • Logopedska terapija paket 15 dolazaka (45 min.)
 • Teleterapija 30-45 min.
 • Intenzivna log. terapija 10 dolazaka (45 min.)
 • Intenzivna log. terapija 15 dolazaka (45 min.)
 • Patronažna logopedska terapija 30-45 min.
 • Logopedska trijaža 30-45 min.
 • RITMOLACIJE – individualno 30 min.
 • RITMOLACIJE – grupno 30 min.
 • EUR
 • 100
 • 50
 • 60
 • 30
 • 25
 • 25
 • 30
 • 210
 • 320
 • 255
 • 380
 • 27
 • 200
 • 250
 • 35
 • 30
 • 35
 • 20