mr.sc. Irena Zovko Prpić, magistra logopedije

mr.sc. Irena Zovko Prpić, magistra logopedije

Završavam osnovnu školu Matka Laginje 1991. g., te upisujem Klasičnu gimnaziju u Križanićevoj ulici u Zagrebu, koju završavam 1995.g. Iste godine upisujem Edukacijsko -rehabilitacijski fakultet (ERF) u Zagrebu, sveučilišni studij Logopedije, te pod mentorstvom prof. dr. sc. M. Heđevera diplomiram 2000. g. uspješno obranivši diplomski rad pod naslovom "Karakteristike glasa kod djece sa težim oštećenjem sluha i djece s gluhoćom". Na ERF-u 2004. g.upisujem sveučilišni studij magisterija znanosti (tadašnji poslijediplomski studij) te 2011. g. magistriram pod mentorstvom prof. dr. sc. M. Hedjevera i prof. dr. sc. S. Sardelić obranivši magistarski rad pod nazivom "Elektroglotografska analiza laringealnih funkcija u osoba koje mucaju, nakon čega stječem akademski stupanj magistre znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti, znanstvene grane logopedije.

1999.g.završavam Verbotonalni seminar, te se 2000. zapošljavam u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. U Poliklinici stječem profesionalni staž u trajanju od 22 godine, tijekom kojeg radim kao logoped terapeut (2000. - 2022.) i logoped dijagnostičar (2014. - 2020.). U ožujku 2023. g. otvaram svoj privatni logoedski kabinet Laka riječ.

Unutar Poliklinike SUVAG obavljam sljedeće poslove:

 • Provođenje logopedske terapije govorno - jezičnih poremećaja i poremećaja glasa kod djece i odraslih, prema postavkama VT (verbotonalne) metode i uz uporabu elektroakustičkih aparata Verboton G30 i Behringer
 • Provođenje logopedske dijagnostike različitih govorno - jezičnih poremećaja kod djece i odraslih, uz uporabu standardiziranih logopedskih mjernih instrumenata (PPVT-III-HR, TROG-2:HR, Razvojne jezične ljestvice Reynell, Nove razvojne jezične ljestvice Reynell – NRDLS-HR, KORALJE, Artikulacijski test Vuletić) i uz uporabu nestandardiziranog, internog logopedskog materijala za procjenu morfosintakse i ostalih gramatičkih struktura u govoru i pisanom obliku
 • Provođenje logopedske dijagnostike glasa djece i odraslih, uz uporabu objektivnih (akustička analiza glasa programom Praat i MDVP programom, aerodinamski testovi) i subjektivnih mjera (VHI, pVHI, GRBAS, interni Upitnik za procjenu disfonija - Zovko Prpić i Radošić/2018., Upitnik za procjenu nazalnosti - Radošić/2018., te procjena stupnja promuklosti prema Yanagihara, 1967.)
 • Sudjelovanje na stručnim dijagnostičkim sastancima Tima Poliklinike SUVAG u razdoblju od 2014. - 2020.
 • Predavačica na VT seminaru od 2013., predavanje "Uporaba računalnih programa u dijagnostici i terapiji poremećaja glasa" + vježbe
 • Mentorica studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta studijskog programa Logopedije od 2014.
 • Mentorica i izvođačica vježbi studentima fonetike Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2014.
 • Suradnja sa ostalim zdravstvenim djelatnicima (rehabilitatorima: logopedima i fonetičarima, fizioterapeutima, ORL i fonijatrima, kliničkim psiholozima, neurologom i neuropedijatrom)

Tijekom obavljanja navedenih poslova stručno se usavršavam na mnogobrojnim edukacijama vezanim uz moju struku:

 1. "Clinical Assessment of Acoustic Voice Signals", verbotonalna edukacija, Youri Maryn, 13.10.2022., Poliklinika SUVAG u Zagrebu
 2. "Ovladavanje čitanjem - od teorije do praktičnih vježbi" jednodnevna on-line edukacija, Naklada Slap, 14. svibnja 2021., Zagreb.
 3. LSVT LOUD (Lee Silverman Voice Therapy) – on-line edukacija u trajanju od 3 mjeseca; Cynthia Fox, PHD, CCC-SLP i Lorraine Ramig, PHD, CCC-SLP; ožujak 2021., LSVT Global, TUCSON.
 4. "Logopedska procjena: obrasli s disleksijom (od mature do zapošljavanja)" on-line edukacija, ERF, 19. studenog 2020., Zagreb.
 5. Osteopathic Management of Muscle Tension Dysphonia and Associated Symptoms, dvodnevni tečaj teorije i prakse kod Jacob Liebermana, D.O., 5. - 6. listopada 2019., Deutsche Stimmklinik/Medical Voice Center, Hamburg.
 6. "Nove Reynell razvojne jezične ljestvice - NRDLS-HR", dvodnevna edukacija, Naklada Slap, 22. svibnja 2019., Zagreb.
 7. "Peabody slikovni test rječnika - PPVT-III-HR", jednodnevna edukacija, Naklada Slap, 20. listopada 2017., Zagreb.
 8. "Komunikacijske razvojne ljestvice (Koralje)" jednodnevna edukacija, Naklada Slap, 12. svibnja 2017., Zagreb.
 9. "Primjena multiparametrijskog protokola u akustičkoj analizi glasa i govora", verbotonalna edukacija, Youri Maryn, 11 - 12. 03. 2016., Poliklinika SUVAG u Zagrebu.
 10. "Razvojna procjena djece dobi 0 - 6 godina" edukacija na ERF-u, Centar za cjeloživotno obrazovanje, 1. lipnja 2015., Zagreb.
 11. "Test razumijevanja gramatike TROG-2:HR", jednodnevna edukacija, Naklada Slap, 22. svibnja 2015., Zagreb.
 12. Edukacija/Radionica u sklopu IPA projekta "Preduvjeti akademskog uspjeha: rano prepoznavanje jezičnih teškoća", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i HLD, 11. prosinca 2014., Zagreb.
 13. "Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika", jednodnevna edukacija, Naklada Slap, 14. rujna 2012., Zagreb.
 14. Radionica "Poremećaj glasa" Barbara S.W.Solomon, Sveučilište Purdue, Indiana, SAD, stručna radionica na ERF-u, 10. - 11. listopada 2008., Zagreb.
 15. "Poremećaji sluha, govora i jezika-dijagnostika, terapija, rehabilitacija poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23. studenog 2007.
 16. "Sluh i slušanje u dječjoj dobi" poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 16. travnja 2004.
 17. Verbotonalni seminar (verbotonalni pristup dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora), prosinac 1999., Poliklinika SUVAG u Zagrebu.

Aktivno i pasivno sudjelujem na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim skupovima i kongresima:

Aktivno sudjelovanje:

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Glas/Voice, "Akustičke karakteristike fonacije kod djece s oštećenjem sluha", Heđever, M., Sardelić, S., Zovko, I., 26. - 28. veljače 2021., Opatija.

Članak: "Specifičnosti glasa kod djece s težim gubitkom sluha i gluhoćom" : Zovko, I., Hedjever, M., SUVAG: časopis za teoriju i primjenu verbotonalnog sistema, 9 (2004), 1; 53-61 (domaća recenzija, članak, znanstveni).

Pasivno sudjelovanje:

 1. Simpozij "Multidisciplinarnost u dijagnostici i liječenju glasovnih poremećaja", KBC Rebro, Zagreb, 15.04.2016.
 2. "Marko has five diagnoses. Let's make an agreement! Standardization of terminology in SLP", 9.Međunarodna konferencija na ERF-u, HLD, Okrugli stol, Zagreb, 17.-19.5.2017.
 3. Simpozij "Glasovni profesionalci: prevencija, dijagnostika, liječenje i rehabilitacija poremećaja glasa", KBC Rebro, Zagreb, 20.04.2018.
 4. Webinar: The Fall Voice Conference, 23.10.-24.10.2022., zoom platforma